Dan Magnusson: Nedsläckt idrott är ett litet pris att betala

Inställt, uppskjutet, ödsligt och ödesmättat. Coronaviruset lamslår världen, och därmed också den lokala idrotten. Men kriser måste klaras av – frågan är bara hur?
Foto: LENA GUNNARSSON