Största möjliga försiktighet i största föreningen

Lite glesare i leden, mindre fysisk kontakt och ombyte hemma.
Kommunens största ungdomsförening tränar på, men tränar annorlunda.
– Alla tar mer hänsyn, säger Martin Åström, ansvarig för åldersspannet 5 till 14 år i Älmhults IF.
Älmhult • Publicerad 15 april 2020 • Uppdaterad 21 april 2020
Foto: Per Ohlsson